Skip to main content

Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

Sesi Perkongsian Ilmu @ Fakulti Sains Gunaan UiTM Arau Perlis.

Staf makmal Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (PPAG) telah mengadakan satu sesi perkongsian ilmu bersama staf dan pelajar Fakulti Sains Gunaan UiTM Arau Perlis di Dewan Persidangan UiTM Arau pada 12hb Julai 2023. Staf dan pelajar telah didedahkan dengan aplikasi sains dalam penyelidikan arkeologi dan bidang berkaitan, kemudahan alatan Makmal EMCL dan peluang kerjasama masa depan bersama PPAG, USM.
Rombongan makmal PPAG, USM telah diketuai oleh En. Abdul Mutalib Abdullah (Pengurus Teknikal) bersama En Fadly Jusoh dan En Syahir Zulkipli (Pegawai Penyelidik).

May be an image of 5 people  May be an image of 4 people, dais and text  
 
May be an image of 7 people, people studying, table and text  May be an image of 4 people and dais