Skip to main content

Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

Siri Arkeologi Perdana: Keturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terakhir Di Malaysia

lanoh.jpg

Tajuk buku: Siri Arkeologi Perdana: Keturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terakhir Di Malaysia

ISBN: 978-983-861-820-5

Nama Penulis: Hamid Mohd Isa

Tahun diterbitkan: 2014

Ketebalan: 6.5 mm

Berat: 0.18

Sinopsis: Buku ini membincangkan sejarah, etnografi dan arkeologi masyarakat Lanoh, salah satu daripada subkumpulan Negrito di negara ini. Data-data etnografi, sejarah dan arkeologi ini selain memperkayakan data-data sedia ada yang merupakan satu perspektif penting dalam kajian arkeologi khususnya etnoarkeologi, ia juga selari dengan matlamat menjadikan kajian arkeologi bersifat multidisplin. Sebagai satu kajian etnoarkeologi, buku ini memaparkan data-data etnografi masyarakat kontemporari yang menjadikan satu jendela untuk memahami tingkah laku, budaya dan cara hidup masyarakat prasejarah khususnya yang menghuni Lembah Lenggong. Selain itu buku ini juga diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan melestarikan warisan budaya. Ditulis menggunakan bahasa dan penyampaian yang mudah difahami, buku ini disarakan sebagai bahan bacaan dan rujukan semua peringkat masyarakat sam ada ahli akademik, pentadbir, ahli politik, pelajar atau masyarakat umum.

Harga: RM 24.00