Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

Sejarah Awal di Pulau Pinang

sejarah_awal_pp.jpg

Tajuk buku: Sejarah Awal di Pulau Pinang

ISBN: 978-983-861-356-9

Nama Penulis: Muhammad Haji Salleh

Tahun diterbitkan: 2016

Ketebalan: 6 mm

Berat: 0.25

Sinopsis: Sejarah menyatakan dan mentafsirkan hak. Sejarah yang kiat sebelah, lebih berpihakkkan penjajah dan melupakan hakikat sebenar ialah wacana yang salah, yang memesongkan hak ini, jati diri dan kebanggaan bangsa.

Buku ini bertujuan untuk membetulkan kiat dan kealpaan ini. Pulau Pinang dan Seberang Perai menyimpan bukti purba kependudukan jauh sebelum kedatangan Light.

Demi membentangkan sejarah yang lebih panjang dan benar inilah maka buku ini menghidangkan karya tiga orang sarjana dan pakar terkenal yang mengkaji bukti-bukti awal ini. Mereka ialah Dr. Mokhtar Saidin, seorang ahli arkeologi, Dr. Mahani Musa, sejarawan, dan Dr. Noriah Mohamed, ahli bahasa. Kajian mereka bermula dari bukti awal dan membawa kepada dekad awal kedatangan Syarikat Hindia Timur.

Harga: RM 20.00


Sitemap    |  Disclaimer    


Hubungi Kami

Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (Centre for Global Archaeological Research),
11800 USM, Pulau Pinang

Tel : +604 - 653 3357 
Fax : +604 - 654 3546  |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Centre for Global Archaeological Research (CGAR), Universiti Sains Malaysia.