Skip to main content

Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

RANGKA MANUSIA PRASEJARAH AKHIR DI SEMPORNA

RANGKA_MANUISA_PRASEJARAH_AKHIR_DI_SEMPORNA.jpg

Tajuk buku: Siri Arkeologi Perdana: Rangka Manusia Prasejarah Akhir di Semporna

ISBN: 978-967-461-681-6

Nama Penulis: Eng Ken Khong

Tahun diterbitkan: 2022

Ketebalan: 6 mm

Berat: 0.53

Sinopsis: Penemuan sisa rangka manusia prasejarah di Sabah adalah kurang sehingga penemuan dua tapak pengebumian Zaman Logam Akhir di Semporna pada tahun 2002-2007, iaitu di Melanta Tutup dan Bukit Kamiri. Sebelum ini, hanya beberapa gigi manusia te!ah ditemui di Melanta Tutup (Neolitik) pada tahun 2002-2003 clan kemudiannya pada tahun 2005 di Pulau Balambangan (Paleolitik Akhir) yang terletak di sebuah pulau di penghujung utara Kudat. Walaupun hanya gigi yang ditemui, namun hal ini telah memberi banyak maklumat penting mengenai manusia prasejarah. Malahan, penemuan dua tapak pengebumian yang baik di Semporna telah mendedahkan rangka manusia prasejarah dalam keadaan preservasi yang baik. Rangka tersebut membolehkan gambaran mengenai identiti masyarakat, keadaan hidup dan persekitaran dapat dirungkai.


Buku ini menggunakan pendekatan paleoantropologi ke atas sisa rangka manusia tersebut untuk menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan populasi masa lampau Semporna. Siapakah mereka? Apakah yang mereka makan? Adak.ah mereka mengalami penderitaan berpunca daripada sebarang penyakit atau kecederaan? Persoalan-persoalan ini telah dijawab melalui kajian terperinci ke atas sisa rangka daripada nenek moyang kita di Semporna.

Harga: RM 31.00