Skip to main content

Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

Jerai Geopark Warisan Geologi, Geoarkeologi dan Biologi (kulit keras)

jerai_hardcover.jpg

Tajuk buku: Jerai Geopark Warisan Geologi, Geoarkeologi dan Biologi (kulit keras)

ISBN: 978-967-461-368-3

Nama Penulis: mokhtar saidin, Ibrahim komoo

Tahun diterbitkan: 2019

Ketebalan:

Berat: 0.70

Sinopsis: Gunung Jerai dan kawasan sekitarnya yang berkeluasan 816 km persegi telah diisytihar sebagai Geopark Kebangsaaan pada Julai 2017 dengan nama Jerai Geopark. Maka, buku ini mengetengahkan keunikan dan keistimewaan warisan yang terdapat di Jerai Geopark yang mewakili warisan geologi, geoarkeologi, biologi dan budaya. Warisan geologi di Jerai Geopark mendedahkan bukti geologi tertua negara (Formasi Jerai) sama seperti yang terdapat di Langkawi Geopark (Farmasi Machinchang) yang berusia sekitar 550 juta tahun dahulu. Bukti batuan Formasi Jerai ini bersama batuan Formasi Mahang (berusia sekitar 400 juta tahun dahulu), yang kemudiannya diterobos oleh granit Jerai pada 220 juta tahun dahulu, bersamaan landskapnya juga dapat dilihat melalaui 24 geotapak dan 7 geotrail yang disenaraikan. Warisan geoarkeologi Jerai Geopark pula mendedahkan tamadun Kedah Tua yang bermula sejak 582 Sebelum Masihi. Buku ini menceritakan hubung kait penting antara masyarakat tamadun awal dengan landskap geologi Jerai. Warisan bilogi pula diwakili oleh Hutan Bakau Merbok dan Hutan Tropika Gunung Jerai. Kehidupan manusia sejak kurun ke-6 Sebelum Masihi telah meninggalkan pelbagai seni dan budaya tradisi yang unik di Jerai Geopark. Oleh itu, judul ini ditulis berdasarkan sumber bertulis dan laporan kerja lapangan dan merupakan hasil kajian ilmiah pertama tentang Jerai Geopark. Kekuatan isi dalam buku ini terletak pada kesahihan sumber yang digunakan serta dilengkapi rajah dan jadual bagi memudahkan pembaca memahami tentang perkara yang dibincangkan. Penerbitan buku ini memberikan sumbangan yang besar dalam bidang geopark dan pelancongan.

Harga: RM 75.00