Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

  • Home
  • News
  • PROGRAM LATIHAN TAFSIRAN WARISAN ARKEOLOGI @ BUDAYA KOMUNITI TEMPATAN

PROGRAM LATIHAN TAFSIRAN WARISAN ARKEOLOGI @ BUDAYA KOMUNITI TEMPATAN

Program ini dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, USM dengan kerjasama Thinkcity bertujuan untuk melibatkan komuniti tempatan dalam tafsiran, pemeliharaan & kelestarian tapak Warisan Arkeologi Dunia UNESCO di Lembah Lenggong selain mempromosikan arkeopelancongan berasaskan komuniti melalui latihan komuniti tempatan.

Klik pautan berikut untuk maklumat lanjut

https://www.facebook.com/SahabatArkeologi/videos/1370120713526248


Sitemap    |  Disclaimer    


Hubungi Kami

Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (Centre for Global Archaeological Research),
11800 USM, Pulau Pinang

Tel : +604 - 653 3357 
Fax : +604 - 654 3546  |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Centre for Global Archaeological Research (CGAR), Universiti Sains Malaysia.