Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

  • Home
  • News
  • Program Ahli Arkeologi Muda 2022

Program Ahli Arkeologi Muda 2022

25 Jun 2022: Program Ahli Arkeologi Muda telah berlangsung pada 25 Jun melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Abdul Aziz. Seramai 50 orang pelajar dari tingkatan 1-4 berpeluang mengikuti aktiviti hands-on seperti ekskavasi arkeologi, penghasilan dan penggunaan alat batu, dan lawatan ke tapak arkeologi Gua Kajang. Program ini merupakan usaha Pusat Penyelidikan Arkeologi Global dengan kerjasama Think City Sdn. Bhd. yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada anak muda tentang arkeologi di Lenggong Perak.

 

photo_6178947184653873658_y.jpgphoto_6178947184653873660_y.jpg

photo_6178947184653873661_y.jpgScreenshot_2022-07-06_091050.jpg

Screenshot_2022-07-06_091303.jpgScreenshot_2022-07-06_091413.jpg

 

photo_6178947184653873659_y.jpgphoto_6178947184653873663_y.jpg


Sitemap    |  Disclaimer    


Hubungi Kami

Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (Centre for Global Archaeological Research),
11800 USM, Pulau Pinang

Tel : +604 - 653 3357 
Fax : +604 - 654 3546  |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Centre for Global Archaeological Research (CGAR), Universiti Sains Malaysia.