Centre for Global Archeological Research  |  Main Campus

MOU USM X JWN

Putrajaya, 16 Mac 2023: USM dan Jabatan Warisan Negara (JWN) telah memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) untuk kerjasama penyelidikan, perkongsian ilmu dan kepakaran bagi kelestarian dan promosi warisan arkeologi dan budaya negara. Majlis tersebut telah disempurkan oleh Timbalan Menteri Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama JWN, USM dan 12 universiti awam lain Malaysia di Putrajaya.

  usmjwn1.jpg 

usmjwn2.jpg usmjwn4.jpg usmjwn3.jpg  


Sitemap    |  Disclaimer    


Hubungi Kami

Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (Centre for Global Archaeological Research),
11800 USM, Pulau Pinang

Tel : +604 - 653 3357 
Fax : +604 - 654 3546  |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Centre for Global Archaeological Research (CGAR), Universiti Sains Malaysia.